Ειρήνη Γιαννουλάκη
Προσωπική Βοηθός - Υδροθεραπείας